Barnhemmet

Det var i december 2011 som Samuel kom i kontakt med handikappbarnhemmet Rajiv Ghandi Memorial High School for the Physically Challanged, i Challagundla Indien. Dessa dagar skulle visa sig förändra våra liv, saker som man som tar för givet här hemma i Sverige var inte längre så självklara för oss. 

26 december 2011 reste Samuel med barnen Martina och Alexander till Indien. Samuel som är adopterad från Indien ville visa sina barn var han kommer ifrån, bakgrund och uppväxt. Vi besökte det barnhem som Samuel växte upp på, men kvar fanns bara en trasig byggnad.

17 km ifrån det barnhem som Samuel växte upp på, ligger annat ett handikappbarnhem i byn Challagundla. Handikappbarnhemmet är det sista av ett antal barnhem som S Benjamin och hans fru Rosina ansvarade för. Den yngsta dottern Alice tog över ansvaret för barnhemmet på 1980-talet efter pappans bortgång.

KartaChallagundla

Samuel med familj sov på handikappbarnhemmet i några dagar och fick se hur barnen bodde, vad de åt och hur enkelt de levde. Snabbt kunde de konstatera att standarden var väldigt låg, långt under den standard som Samuel själv hade på sitt barnhem för 37 år sedan. Det fanns 60 barn på barnhemmet, både flickor och pojkar. De flesta av barnen hade polio, förlossningsskador eller har varit med om en bilolycka.

Alice berättade för dem att hon inte hade någon kontinuerlig sponsor. Hon använde sin pappas arv för att täcka utgifter på barnhemmet. Med det lilla bidrag som handikappbarnhemmet fick från staten kom de inte långt.

Väl hemma i Sverige igen bestämde Samuel sig för att försöka hjälpa barnhemmet på något sätt. Fadderverksamheten startades i Maj 2012, pengarna ska betala mat, hygienartiklar och mediciner osv.

I december 2012, åkte familjen tillbaka till barnhemmet. De såg att situationen på barnhemmet var betydligt bättre nu är vad den var första gången och barnen ser positivt på framtiden.

Sedan september 2015 har vi bildat en förening för insamlandet av pengar till handikappbarnhemmet och för att fortsätta Samuels insamlingsarbete. Vi vill se till att alla barnen får äta sig mätta, får en allsidig kost och bättre förutsättningar för framtiden. Alla pengarna vi samlar in går till barnhemmet förutom en mindre administrativ kostnad (mest överföringskostnader till banken), denna var 2017 mindre än 1%.

För mer information se sidan om föreningen.

Du som läser detta och tycker att detta låter intressant och skulle vilja vara med och bidra till handikappbarnhemmet, är välkommen att kontakta oss, så återkommer vi med ytterligare information och svarar på dina frågor.