Barnhemmet

Det var i december 2011 som vi kom i kontakt med handikappbarnhemmet Rajiv Ghandi Memorial High School for the Physically Challanged, i Challagundla Indien. Dessa dagar skulle visa sig förändra våra liv, saker som man som tar för givet här hemma i Sverige var inte längre så självklara för oss. 

26 december 2011 reste vi hela familjen, Samuel, Martina och Alexander till Indien. Samuel som är adopterad från Indien ville visa sina barn var han kommer ifrån, bakgrund och uppväxt. Vi besökte det barnhem som Samuel växte upp på, vi insåg då att det barnhemmet för länge sedan var nerlagt och kvar fanns bara byggnaden.

17 km ifrån det barnhem som Samuel bodde på, ligger ett handikappbarnhem. Handikappbarnhemmet är det sista av ca 20 barnhem som S Benjamin och hans fru Rosina ansvarade för och som fortfarande än i dag är verksamt. Den yngsta dottern Alice tog över ansvaret för barnhemmet, efter pappans bortgång.

KartaChallagundla

Vi sov på handikappbarnhemmet i några dagar och vi fick se hur barnen bodde, vad de åt, hur de levde helt enkelt. Snabbt kunde vi konstatera att standarden var väldigt låg, långt under den standard som Samuel själv hade på barnhemmet för 37 år sedan . Föreståndaren Alice, har vigt sitt liv till dessa barn, hon ser det som sin uppgift att ta sig an dessa barn och ge dem en fortsatt möjlighet i livet.

Det fanns då 74 barn på barnhemmet i åldrarna 5-17, både flickor och pojkar. De flesta av barnen har polio, förlossningsskador eller har varit med om en bilolycka. På handikappbarnhemmet finns också en registrerad och godkänd skola.

Alice berättade för oss att hon inte har någon kontinuerlig sponsor. Hon använder sin pappas arv för att täcka utgifter på barnhemmet. Med det lilla bidrag som handikappbarnhemmet får från staten kommer de inte långt.

När vi kom hem till Sverige igen bestämde vi oss för att försöka hjälpa barnhemmet på något sätt. Fadderverksamheten startades i Maj 2012 och nu är vi ca 100 betalande faddrar som sätter in mellan 100-200 kr per månad. Pengarna är öronmärkta och ska betala mat, hygienartiklar och mediciner osv. Vi vill se till att alla barnen har mätta magar och får allsidig kost. Pengarna går oavkortat till barnhemmet.

I december 2012,åkte familjen tillbaka till barnhemmet. Vi såg att situationen på barnhemmet var betydligt bättre nu är vad den var första gången vi var där och vi ser positivt på framtiden. Tillsammans och med till synes små medel kan vi hjälpa barnen till en bättre livssituation och till en bättre framtid.

Vi samtalar med barnhemmets föreståndare Alice varje vecka, hon skickar varje månad en ekonomisk rapport och ett månadsbrev. Dessa delges alla faddrarna via hemsidan.

Du som läser detta och tycker att detta låter intressant och skulle vilja vara med och bidra till handikappbarnhemmet, är välkommen att kontakta oss, så återkommer vi med ytterligare information och svarar på dina frågor.

Sedan september 2015 har vi bildat en förening för insamlandet av pengar till handikappbarnhemmet. För mer information se sidan om föreningen.