2012 April – September

Ekonomisk rapport från Samuel

Jag vill personligen tacka alla faddrar, att ni är fantastiska som ställer upp och bidrar pengar med pengar för att kunna ge barnen ett stöd och mat som de vanligtvis inte har möjligheter att kunna få.

Fadderverksamheten har nu pågått i cirka 6 månader.

I april började insamlingen av pengar.  Första inbetalning till Indien skede den 7 maj för att pengarna skulle finnas på barnhemmets konto den 15 maj då pengarna ska användas till barn från den 15 maj till 15 juni och så vidare varje månad.

Just nu på barnhemmet finns det 65 ungdomar från ålder 4 år till 15 år, eftersom det är ett handikappsbarnhem och det är svårt att slussa ut dem äldre ungdomarna p.g.a. deras handikapp. I samhället är barnen helt chanslösa och kanske skulle de hamna på gatan. Barnhemmet är deras trygghet just nu.

Eftersom det finns många handikappade barn som behöver komma in till barnhemmet, så pratar Alice om att eventuellt öka antalet barn i framtiden med ytterligare 10 barn så att antalet bli ca 75st.

Vi skickar varje månad 6500 kr per/barn + 100kr kurtage.

Tot. 6600kr/mån.

När jag skickar pengar till Indien kostar det 50 kr i kurtage avgift varje månad och det är den enda avgift som vi har i Sverige.

Resten av avgifter står vi i familjen för. T.ex. telefonsamtal till Alice ca 1ggr/vecka.

Betalande faddrar ca varje månad:

Antal faddrar
April 66
Maj 71
Juni 67
Juli 70
Augusti 72

Eftersom många faddrar betalar för många månader förväg, möjliggör det möjligheten att hålla den tidsplan som vi har lagt till Indien. Då behöver vi inte invänta alla faddrars betalning för varje månad, utan kan skicka över pengarna samma datum varje månad.

Eftersom fadderverksamheten sker på frivillighet, hoppas vi att ni tycker att det är meningsfullt och roligt att få bidra till barnhemmet och ge barnen ett rikare liv. Vi hoppas att ni förstår att ni har full insyn vad pengarna används till, och att vi försöker att hålla regelbunden kontakt med Alice/barnhemsföreståndaren. Fråga gärna om det är något som ni undrar över.

Redovisning fram till 15 september.

Utgifter Konto 15/9
Maj 6650
Juni 6650
Juli 6650
Augusti 6650
September 6650         Tot. 33250 10502
Från faddrar Utgifter till Indien Konto 15/9
43752 33250 10502

Vår önskan är att få 100 st faddrar som varje månad vill ge 100 kr/mån, (de familjer som vill får självklart betala mer) om man kan få in ca 2000kr extra varje månad då kan pengarna användas till oförutsedda utgifter på barnhemmet eller någonting annat som behövs, behoven är många eftersom barnhemmet är i dåligt skick.

Om ni har vänner eller släkt som skulle vilja vara med i fadderverksamheten, skicka ett mail med namn och telefonnummer, så hör Samuel av sig till vederbörande.

 

Mvh// Samuel med familj