Ekologisk odling på barnhemmet i Challagundla, Indien

Alice pappa Benjamin fick marken från regeringen för 39 år sedan, år 1981, för att bygga ett barnhem. Vid den här tiden fanns det ingenting annat än bara åkermark runtom barnhemmet i Challagundla. Marken som barnhemmet fick var mycket stenig. Därför var man tvungen att ta bort så mycket sten som möjligt för att kunna odla. Mer än 50 % av marken användes aldrig under alla år på grund av brist på pengar. När Alice pappa Benjamin dog i hjärtinfarkt för över 30 års sedan uteblev stödet från andra länder. Men nu tack vare stödet från New Hope kunde vi starta buffelprojektet år 2018 och nu även projektet ekologisk odling år 2019. Marken består av 6000 m² som kommer att användas för ekologiska odlingar och 60% av marken används till gräsodlingar till bufflarna. Det kommer bland annat att odlas grönsaker, tomater, äggplantor, tre olika typer av spenat, en slags gurka (Ridge Kalebass och Bitter kalebass) och Okra.

Grönsaksodlingarna bevattnas med vattenslangar med hål i och sprinkler. När faddrarna Margareta och Kristina var där planterade de tillsammans med barnen och lärare ca 1500 tomatplantor och det uppskattades mycket av alla. Näringsrik gödsel från bufflarna kommer att användas i odlingarna. Det blir ett stort lyft för barnhemmet att kunna få äta sina egna ekologiska grönsaker och detta bidrar även till en bättre hälsa för alla.

Tack ännu en gång New Hope för att vi har fått stöd för att kunna bruka marken och starta en ekologisk odlingsträdgård!

Nu är det dags för nomineringar till styrelse i föreningen

Nomineringar till Styrelse

Nu är det dags för nomineringar till styrelse i föreningen handikappbarnhemindien.se.

Inför årsmötet 4 april 2020:

  • Val av ordförande 1 år
  • Val av 2 ledamöter 2 år
  • Val av 3 suppleanter, 1 på 1 år, 2 på 2 år
  • Val av 2 revisorer 1

Nomineringarna ska sändas till valberedningen senast 8:e mars:

Hilkka Muhonen 0739313532
hilkkamuhonen1@gmail.com

Johan Alander

johan_alander@hotmail.com

Revidering av stadgar inför årsmötet

Revidering av stadgar för handikappbarnhemindien.se
Föreningen handikappbarnhemindien.se bildades 2015. De stadgar som skrevs vid bildandet är i stort sett bra men behöver en mindre justering. Till Föreningens årsmöte
4 april har styrelsen därför tagit fram ett förslag på reviderade stadgar. Eventuella yttranden ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet.
Synpunkter skickas till info@handikappbarnhemindien.se
Hälsningar
Samuel Tideman
Föreningens ordförande