Årsmöte Handikappbarnhemindien.se

Hej alla medlemmar,

Välkommen på årsmöte för föreningen Handikappbarnhemindien den 25:e mars kl. 19:00-20:30.
Med anledning av pandemin har vi årsmötet via Skype.

Efter mötet kommer det att bli en kort bildvisning. Vi har även bjudit in Alice, föreståndare på barnhemmet, som kommer att berätta lite om hur det är på barnhemmet nu.

Meddela om ni kommer på info@handikappbarnhemindien.se eller genom att svara på detta mail.

Mer detaljerad information kommer att skickas till de medlemmar som har anmält sig till årsmötet.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen