New Hope’s adventskalender

New Hope är en av vår förenings viktigaste sponsorer, de bidrar med lärare i Telugu och Hindu, mjölk och kyckling till barnen, samt buffelprojekt. Nya projekt som New Hope bidrar 2019 är vattentank, lekpark, ekologiska odlingar och galler skydd för tjejer. New Hope ger årligen ut en adventskalender som finns på försäljning på deras hemsida. Se information och länk nedan.
//Samuel

Adventskalendern som gör alla till vinnare!

Nu är den här New Hopes årliga adventskalender med fantastiska priser att vinna varje dag under december.

I år firar New Hope 30 år och närmare 35 miljoner insamlade kronor senare är det med stolthet vi kan blicka tillbaka på många lyckade projekt runt om i världen. Adventskalendern har som vår största inkomstkälla bidragit stort till detta och har hjälpt många barn till utbildning och bättre hälsa.

Vi hoppas du vill hjälpa oss att sprida kunskap om adventskalendern genom era interna kanaler och gärna i social media. Bifogat finns banners och klicklänken är: https://newhope.se/produkter/adventskalender-2019/

Kalendern är en uppskattad ”uppmuntringspresent” till kunder och anställda i höstmörkret. I år har vi även infört ”mailingservice” vilket innebär att vi vid större beställningar kalendrar ombesörjer utskicket med post till era kunder mot en avgift på 25 kr per kalender. Kontakta kalender@newhope.se

Vår hemsida har fått ett nytt utseende titta gärna in på www.newhope.se

, där kan du också anmäla dig till vårt nyhetsbrev, och följa oss gärna på Instagram, Facebook och Linkedin.

Med vänlig hälsning
NEW HOPE

Dear Swedish Parents

Greetings to you all. Thankyou very much for all the support you are giving to us. Thanks for all the care and concern you are showing to us and forgiving our flaws also.
This month we have got enough of rains and all the school and Children Home looks very beautiful with lot of greenery.
We have ploughed the ground for kitchen garden. Hopefully we will plant in the month of September. This time we want to plant more tomatoes and green leaves.
We are making an estimate for the drip irrigation in the field for continuous water supply to the plants.
Thanks for the washing machines and starting a new physiotherapy center for the children. The Volkswagen has started a physiotherapy center in the girls old dormitory and a physiotherapist is visiting us twice in a week to give some physical exercise for muscle strengthening which is very useful to the children.
We had some classes conducted by VW making surf for washing clothes and bathroom cleaning solutions. These classes are useful for the grown up children to make a living while they are searching for a livelihood.
We haven’t started the construction of overhead water tank since there is dire need for sand for which the present government has put a ban on the supply of sand and more over the rivers are filled with water.
The new children are learning the basics in computer education and the grown up are learning the drawings.
The new government announced no bag day for all the schools which is very useful for the children. No bags are allowed in the schools for 2 Saturdays in a month to encourage the children in extra curricular activities.
Children are happy in the new children home with good facilities and growing in a disciplined manner.
Thankyou once again for all your Love and support.

With Love,
Alice and Children

Financial report for the month of July 2019

Received amounts from Sweden Quantity Rupies
Total amount received for the month 130000
Cost items for this month:    
Staple food #  
Rice 184 kgs 9200
Chicken (Swedish parents)The price of the chicken has gone down 71 kg x 185 Rs 13135
Egg 736 3680
Milk (One of the buffalo became pregnant so the yielding of milk has gone down and we are waiting for two more buffaloes to give birth to new calfs this August) 360 (new hope buffalo)
Extra chicken (New Hope) 64 kgs (185 per KG) 11840
Fruits (all fruits 4 times in a week)
Banana 92 1104
Jackfruit 92 ( 2 Pieces per child) 3680
Apple 92 4416
guava 92 1840
Cosmetics and health
Washing Soaps 184 (each Rs  15) 2760
Bathing Soaps 184 (each Rs  10) 1840
Shampoo 736 (Each Rs 2) 1472
Coconut oil 92 bottles (each Rs  37) 3404
Sanitary Naps 1740
Diapers 2 boys 3720
Milkshake 20 packs (each Rs  97) 1940
Medicine

Prickly heat powder was given to children to avoid summer heat

2000
Extra Diet
Idly 1 times in a week 5520
Upma ( Prepared with Bombay flour added with vegetables with chutney) 1 times in a week 4416
Extra curry 3 times in a week 7360
Salaries to the staff
Accounting cost (Swedish parents) 3000
Attendant Salary (Swedish parents) 5000
Computer Master (Swedish parents) 6000
Maths teacher (Tolvskillingshjalpen) 7000
English Teacher (Tolvskillingshjalpen) 7000
Telugu teacher (New hope) 7000
Hindi Teacher (New hope) 7000
Cook Salary (Swedish parents) 6000
Internet (Swedish parents) 1250
Electricity (Swedish parents) 800
Totals
Total expenditure for the month 135117
Balance remaining (this month) (-5117)
Balance remaining (previous month) 26038
Total balance remaining 20921
 
With Love
Alice and Children, Childhome Challagundla
Indien

Financial report for the month of June 2019

Received amounts from Sweden Quantity Rupies
Total amount received for the month 130000
Cost items for this month:    
Staple food #  
Rice 168 kgs 8400
Chicken (Swedish parents)since this is the summer time the price of the chicken is raising high 67 x Rs 200 13400
Egg 680 4080
Milk 450 (new hope buffalo)
Extra chicken (New Hope) 60 kgs (200 per KG) 12000
Fruits (all fruits 4 times in a week)
Banana 84 1176
Watermelon 24 3600
Mango 84 5040
Cosmetics and health
Washing Soaps 168 (each Rs  15) 2520
Bathing Soaps 168 (each Rs  10) 1680
Shampoo 672 (Each Rs 2) 1376
Coconut oil 84 bottles (each Rs  37) 3100
Sanitary Naps 1740
Diapers 2 boys 3720
Milkshake 16 packs (each Rs  97) 1552
Cool drinks 1800
Medicine

Prickly heat powder was given to children to avoid summer heat

1800
Extra Diet
Idly 1 times in a week 5940
Vada 1 times in a week 4032
Extra curry 3 times in a week 7200
Salaries to the staff
Accounting cost (Swedish parents) 3000
Attendant Salary (Swedish parents) 5000
Computer Master (Swedish parents) 6000
Maths teacher (Tolvskillingshjalpen) 7000
English Teacher (Tolvskillingshjalpen) 7000
Telugu teacher (New hope) 7000
Hindi Teacher (New hope) 7000
Cook Salary (Swedish parents) 6000
Internet (Swedish parents) 1250
Electricity (Swedish parents) Ac did not work due to heavy summer and functions in electrical supply we used it only for few days 1500
Totals
Total expenditure for the month 134906
Balance remaining (this month) (-4906)
Balance remaining (previous month) 30944
Total balance remaining 26038
 
With Love
Alice and Children, Childhome Challagundla
Indien

Financial report for the month of May 2019

Received amounts from Sweden Quantity Rupies
Total amount received for the month 130000
Cost items for this month:    
Staple food #  
Rice 168 kgs 8400
Chicken (Swedish parents) since this is the summer time the price of the chicken is raising high 67 kgs 12395
Egg 680 2720
Milk 360 (new hope buffalo)
The milk yielding has gone down due to heavy summer and insufficient green grass
Extra chicken (New Hope) 60 kgs 11100
Fruits (all fruits 4 times in a week)
Mango 24 5040
Banana 84 1260
Water melon 24 3600
Cosmetics and health
Washing Soaps 168 (each Rs 15) 2520
Bathing Soaps 168 (each Rs 10) 1680
Shampoo 672 (Each Rs 2) 1376
Coconut oil 84 bottles (each Rs 37) 3100
Sanitary Naps 1740
Diapers 2 boys 3720
Milkshake 16 packs (each Rs 97) 1552
Medicine

Brought summer prickly heat powder

1800
Extra Diet
Idly 1 time in a week 5940
Vada with Coconut chutney 1 time in a week 4400
Extra curry 3 times in a week 7000
Cool drinks 1600
Salaries to the staff
Accounting cost (Swedish parents) 3000
Attendant Salary (Swedish parents) 5000
Computer Master (Swedish parents) 6000
Maths teacher (Tolvskillingshjalpen) 7000
English Teacher (Tolvskillingshjalpen) 7000
Telugu teacher (New hope) 7000
Hindi Teacher (New hope) 7000
Sewing Teacher 3000
Cook Salary (Swedish parents) 6000
Internet (Swedish parents) 1250
Electricity (Swedish parents) (Due to summer AC consumption was little high) 2200
Totals
Total expenditure for the month 135393
Balance remaining (this month) (-5393)
Balance remaining (previous month) 36337
Total balance remaining 30944
 
With Love
Alice and Children, Childhome Challagundla
Indien