New building-pictures and thanking letter

The Swedish aid organization ‘Handikappbarnhemindien.se’ would like to gratefully thank Volkswagen, Germany for the generous donation to Rajiv Gandhi Memorial High School for Physically Challanged in Challagundla, India.

The Rajiv Gandhi Memorial High School for Physically Challanged is an orphanage for about 90 children situated in Challagunda, India and is sponsored by a Swedish non-profit association “handikappbarnhemindien.se”.

Volkswagen, through ‘Hands of compassion’ has made the construction of brand-new dormitories for the Physically Challenged Children possible by their generous donation and we would like to express our deepest gratitude. The new dormitories are more than double the size of the previous worn out shelter and will keep the children safe for many years to come. The size of the both dorms are 25 feet width and 50 feet long with an extra 10 feet verandah. Every dorm has 4 toilets and 4 bath areas with 8 wash basins and an extra provision for washing machines. The toilets are adapted for handicapped and spacious enough to allow a person to enter with a tri-cycle. The hygienic standard has by this increased significantly. A very good ventilation has been provided and 20 fans inside the Dorms and in the verandah have been installed and are fully functioning.

Volkswagen has by their generosity brought safety and joy to the daily life of the physically disabled children. Please accept a humble thank you from us, the Swedish association ‘Handikappbarnhemindien.se’.

We would also like to express our gratitude to the Swedish organization “Tolvskillingshjälpen” who supported and validated our intentions to Volkswagen, Germany.

 

Utbildning för barnen och utflykt till havet

Under våra resa till Challgundla gjorde vi ett besök på ett annat barnhem samt en utflykt till havet.

Detta andra barnhem heter Chiguru och ligger utanför Vijaywada. Där fick barnen utbildning inom ramen för det projekt som Volkswagen sponsrar. Denna utbildning täcker bla ”Child Protection Training”, ”Psychosocial care and life skill education” och ”Waste disposal”. Mycket nyttigt!

Efter övernattning åkte vi alla vidare till stranden, åt en medhavd lunch vi fick från Chiguru och sedan badade vi! Mycket roligt!

Kallelse och inbjudan till årsmöte 2019

Välkommen på årsmöte för föreningen Handikappbarnhemindien.se:

Den 7:e april kl 14:00 till ca 16:00.

Hos Samuel Tideman, Fruktvägen 26, Nykvarn.

Årsmöteshandlingar:

Länk till årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Länk till dagordning.

Fika kommer finnas till försäljning till förmån för barnhemmet! Vi har bjudit in Alice  till ett on-line möte. Och kanske blir det bildvisning.

Meddela gärna om ni kommer på info@handikappbarnhemindien.se.

Mvh, Styrelsen

Nomineringar 2019

Nu är det dags för nomineringar till styrelse i föreningen handikappbarnhemindien.se.

Inför årsmötet 7 april 2019:

  • Val av ordförande 1 år
  • Val av 2 ledamöter 2 år
  • Val av 3 suppleanter 2 år
  • Val av 2 revisorer 1

Nomineringarna ska sändas till valberedningen
senast 25 mars till valberedningen:

Hilkka Muhonen 0739313532
hilkkamuhonen1@gmail.com

Magnus Edeland 0708398830
magnus.edeland@telia.com

Financial report for the month of December 2018

Received amounts from Sweden Quantity Rupees
Total amount received for the month 1,62,000
Cost items for this month:
Staple food #
Rice 168 kgs 8400
Chicken (Swedish parents) 67 kgs (170 per KG) 11390
Egg 672 3696
Milk 272 Liters 13600
64 Liters (butter milk) 3200
Extra chicken (New Hope) 60 kgs (170 per KG) 10200
Fruits (all fruits 4 times in a week)
Apples 84 5040
Tangerines 84 3360
Banana 84 1176
Custards apple 84 4032
Cosmetics and health
Washing Soaps 168 (each Rs 15) 2520
Bathing Soaps 168 (each Rs 10) 1680
Shampoo 672 (Each Rs 2) 1344
Coconut oil 84 bottles (each Rs 37) 3100
Sanitary Naps 1740
Diapers 2 boys 3720
Milkshake 16 packs (each Rs 97) 1552
Medicine

Medicine for paid an amount of Rs 2000 extra for Mahesh for his foot Treatment and still has to pay for him since his wound not healed, cold cough and fever

3000
Extra Diet
Idley 1 times in a week 5940
Lemon rice 1 times in a week 4200
Sago sweet 2 times in a month 1680
Extra Curry 1 time in a week 4000
Chirstmas Dinner 6200
New year celebration 4000
World disabled day celebrations 3rd December 3000
Admistrative expenditure
Accounting cost (Swedish parents) 3000
Attendant Salary (Swedish parents) 3000
Computer Master (Swedish parents) 6000
Maths teacher (Tolvskillingshjalpen) 7000
English Teacher (Tolvskillingshjalpen) 7000
Telugu teacher (New hope) 7000
Hindi Teacher (New hope) 7000
Cook Salary (Swedish parents) 6000
Internet (Swedish parents) 1050
Electricity (Swedish parents) 800
Totals
Total expenditure for the month 159620
Balance remaining (this month) 2380
Balance remaining (previous month) 54973
Total balance remaining for December 57353

With Love
Alice and Children, Childhome Challagundla
Indien