Bilder på nya köket och nya vägar

Nu kan ni titta på bilder på webb-sidan från byggnation av nytt kök och byggnation av nya vägar.

Nya köket hade påbörjats innan vi kom till Barnhemmet och avslutades under våra två veckor där. Behovet av ett nytt kök var stort, speciellt för kokerskan men också för att kunna förbättra matstandarden för barnen. Nya köket byggdes i en befintlig byggnad (länga med hus) bredvid det gamla köket. Ny spis har de också fått köpa, nya spisen ska ge mycket mindre rök och används av flera andra skolor i närheten. Se bilder på hemsidan under Galleri, Tolvskillingshjälpen – Projekt, alternativt välj denna länk.

Nya förbättrade vägar, mestadels promenad och cykelvägar, påbörjades under våra första dagar på barnhemmet. Vi pratade med Alice och personalen om var det var lämpligast och mest viktigt att förbättra befintliga vägar. Det behövs eftersom barnen under regnperioden, men även under resten av året, ska kunna ta sig fram med tri-cycles och rullstolar till de viktigaste husen på barnhemmet, matsalen, skolbyggnaden, brunnen och sovsalarna. Vi har i samband med detta även passat på att jämna ut vissa ramper som varit för branta och reparerat gamla trasiga avsnitt. Se bilder på hemsidan under Galleri, Tolvskillingshjälpen – Projekt, alternativt välj denna länk.

Mvh, /Johan