Årsmöte Handikappbarnhemindien.se

Hej alla medlemmar,

Välkommen på årsmöte för föreningen Handikappbarnhemindien den 25:e mars kl. 19:00-20:30.
Med anledning av pandemin har vi årsmötet via Skype.

Efter mötet kommer det att bli en kort bildvisning. Vi har även bjudit in Alice, föreståndare på barnhemmet, som kommer att berätta lite om hur det är på barnhemmet nu.

Meddela om ni kommer på info@handikappbarnhemindien.se eller genom att svara på detta mail.

Mer detaljerad information kommer att skickas till de medlemmar som har anmält sig till årsmötet.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Extra årsmöte för beslut om stadgeändring

Hej,

Vid årsmötet 4 april 2020 togs beslut, enligt förslag från styrelsen, om en mindre revidering av stadgarna för handikappbarnhemindien.se. Enligt 16 § i gällande stadgar framgår att

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta”. Med anledning av detta kallar föreningen därför till ett extra årsmöte 26 november kl. 19.00 för att besluta om stadgeändringen. Bifogat finns de reviderade stadgarna.

https://docs.google.com/document/d/1wpHDvtyWNJTSWJrS71y9QrSrWqeKy2uHMeozIcxDAeY/edit

För att delta på detta extra årsmöte krävs att man anmäler sig till Samuel Tideman via mail senast 8 november. Pga pandemin kommer det inte vara något fysiskt möte. Om många anmäler sig kommer mötet, pga. tekniska begränsningar, hållas per e-post. Annars blir mötet via Skype. Om mötet blir via Skype kommer det skickas ut en länk till de som anmält sig. Det krävs inte att man har Skype installerat utan det räcker att öppna länken via valfri webbläsare. Inga andra frågor än beslutet om stadgeändringen kommer att behandlas på det extra årsmötet 26 november. Däremot kommer det informeras lite om situationen på barnhemmet nu i Corona tider.
Med vänlig hälsning
Samuel Tideman
Ordförande

Kallelse och inbjudan till årsmöte 2019

Välkommen på årsmöte för föreningen Handikappbarnhemindien.se:

Den 7:e april kl 14:00 till ca 16:00.

Hos Samuel Tideman, Fruktvägen 26, Nykvarn.

Årsmöteshandlingar:

Länk till årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Länk till dagordning.

Fika kommer finnas till försäljning till förmån för barnhemmet! Vi har bjudit in Alice  till ett on-line möte. Och kanske blir det bildvisning.

Meddela gärna om ni kommer på info@handikappbarnhemindien.se.

Mvh, Styrelsen