Ekologisk odling på barnhemmet i Challagundla, Indien

Alice pappa Benjamin fick marken från regeringen för 39 år sedan, år 1981, för att bygga ett barnhem. Vid den här tiden fanns det ingenting annat än bara åkermark runtom barnhemmet i Challagundla. Marken som barnhemmet fick var mycket stenig. Därför var man tvungen att ta bort så mycket sten som möjligt för att kunna odla. Mer än 50 % av marken användes aldrig under alla år på grund av brist på pengar. När Alice pappa Benjamin dog i hjärtinfarkt för över 30 års sedan uteblev stödet från andra länder. Men nu tack vare stödet från New Hope kunde vi starta buffelprojektet år 2018 och nu även projektet ekologisk odling år 2019. Marken består av 6000 m² som kommer att användas för ekologiska odlingar och 60% av marken används till gräsodlingar till bufflarna. Det kommer bland annat att odlas grönsaker, tomater, äggplantor, tre olika typer av spenat, en slags gurka (Ridge Kalebass och Bitter kalebass) och Okra.

Grönsaksodlingarna bevattnas med vattenslangar med hål i och sprinkler. När faddrarna Margareta och Kristina var där planterade de tillsammans med barnen och lärare ca 1500 tomatplantor och det uppskattades mycket av alla. Näringsrik gödsel från bufflarna kommer att användas i odlingarna. Det blir ett stort lyft för barnhemmet att kunna få äta sina egna ekologiska grönsaker och detta bidrar även till en bättre hälsa för alla.

Tack ännu en gång New Hope för att vi har fått stöd för att kunna bruka marken och starta en ekologisk odlingsträdgård!