Ekonomisk rapport från Samuel 2013-07-18

Jag vill personligen tacka alla faddrar, ni är fantastiska som ställer upp och bidrar med pengar för att kunna ge barnen stöd, möjlighet att gå i skolan och mat som de annars inte har möjligheter att kunna få. Som ni redan vet är er hjälp ovärderlig eftersom verksamheten var i ett stort behov av stöd för att kunna överleva.Fadderverksamheten har nu pågått i cirka 15 månader.

Just nu på barnhemmet finns det 69 ungdomar från åldern 6 till 16 år, eftersom det är ett handikappsbarnhem är det svårt att slussa ut de äldre ungdomarna p.g.a. deras handikapp. Barnhemmet är deras trygghet just nu.

Vi skickar just nu varje månad 7300 kr till barnhemmet + 100kr kurtage.

Tot. 7400kr/mån.

När jag skickar pengar till Indien kostar det 50 kr i kurtage avgift varje månad och det är den enda avgift som vi har i Sverige.

Resten av avgifterna står vi i familjen för. T.ex. telefonsamtal till Alice ca 1ggr/vecka.

Betalande faddrar ca varje månad:

  Antal faddrar
   
September 76
Oktober 80
November 82
December 83
Januari 92
Februari 91
Mars 93
April 93
Maj 93
Juni 93

Eftersom fadderverksamheten sker på frivillighet, hoppas vi att ni tycker att det är meningsfullt och roligt att få bidra till barnhemmet och ge barnen ett rikare liv. Vi hoppas att ni förstår att ni har full insyn vad pengarna används till, och att vi försöker att hålla regelbunden kontakt med Alice/barnhemsföreståndaren. Fråga gärna om det är något som ni undrar över.

Redovisning fram till 18 juli 2013.

    Utgifter Konto 15/9-2012
I kontot   10502
     
Oktober    6650  
November    6650  
December    7050  
Januari    7050  
Februari    7050  
Mars    4050  
April    7450  
Maj    7450  
Juni    7450  
Juli    7450  
     
Extra pengar vi har fått in inför resan.   23400
     
Total summa som vi använde i Indien för barnen som vi redovisade   20/1-2013    17826  
     
Vi har kvar extra pengar i konton.   5574
     
Totala utgifter    87326  
     
Från faddrar + extra pengar          Utgifter till Indien        Konto 18/7-2013  
135440            87326        48114  

¤ I Mars månad ändrades utbetalningen till barnhemmet, från att skickas från den 15:e till den 15:e nästa månad. Från april månad sker utbetalningen månadsvis från den 1.a till den sista dagen varje månad.

Vår önskan är fortfarande att minst 100 faddrar vill ge 100 kr/mån, (de familjer som vill får självklart betala mer) om ca 3000kr extra varje månad kommer in, då kan pengarna användas till oförutsedda utgifter på barnhemmet eller någonting annat som behövs, behoven är många. Vi har just nu 10 stycken faddrar som bidrar 200 kr/månad och det gör att vi har ett tillskott på drygt 2500 kr varje månad och det är jättebra.

Ibland händer det att det kommer in extra pengar i kontot utan att vi vet var pengarna kommer från men det gör inget eftersom pengarna hamnar i kontot och redovisas som total summa i kontot.

Vi kommer med ett litet brev snart vad pengarna som finns på kontot ska användas till, vi har några förslag från Alice som vi återkommer med inom en snar framtid.

Om ni har vänner eller släkt som skulle vilja vara med i fadderverksamheten, skicka ett mail med namn och telefonnummer, så hör vi av oss till vederbörande.

Mvh// Samuel med familj