Ekonomisk rapport från Samuel 2014-01-12

Som ni vet kommer jag att åka till Indien, tiden går fort och om en vecka är jag på barnhemmet. Jag vill personligen tacka er alla faddrar, ni är fantastiska som ställer upp och bidrar med pengar för att kunna ge barnen stöd, möjlighet att gå i skolan och mat som de annars inte har möjligheter att kunna få. Som ni redan vet är er hjälp ovärderlig.

Det har kommit in extra insättningar och diverse insamlingar som olika faddrar har bidragit med, vi är så tacksamma för alla bidrag som kommit in, som ni såg finns ett önskemål från barnhemmets sida att kunna använda LED- lampor, detta är en dyr extra kostnad i inköp men i längden ett ekonomiskt bättre alternativ.

Solceller och Led-lampor kommer att kostnadsmässigt landa runt 110,000 kr, varav 60,000 kr redan är förskottsbetalt. Den resterande summan kommer jag personligen att betala när arbetet är slutfört.

Mvh Samuel

Betalande faddrar ca varje månad:

Antal faddrar
Juli 90
Augusti 91
September 91
Oktober 90
November 88
December 89

Redovisning fram till januari 2014-01-11.

Utgifter Konto 2013-07-18
I kontot 48114
Augusti 7450
September 7450
Oktober 7450
November 7450
December 7450
Jag skickat förskott till Indien den 2013-12-23 60000 för   solceller
Totala utgifter 97250
Från faddrar + extra pengar Utgifter till Indien Konto 2014-01-11
153349 97250 56099
Faddrar har betalat in förskott fram till nu 2014-01-11 13900
Konto 2014-01-14 56099 – 13900 Förskott faddrar
Vi har nu extra pengar som vi kan använda i Indien 42199 kr