Elförsörjningsproblemet på barnhemmet

Vi arbetar med att få information via Alice om hur solenergi skulle kunna användas på barnhemmet, kostnad och hur mycket energi som behövs, med mera. Det verkar som om Indiens regering ger tillbaka en viss procent av installationskostnaderna om man installerar solenergi för en viss summa. Vi väntar på att det blir lite lugnare runt henne, så att hon kan ta tag i detta. Vi tror att i långa loppet är ett solenergi bättre( även om det är betydligt dyrare i ett uppbyggnadsskede) eftersom generatorn drivs med diesel blir det en utgift till som blir dyr i längden. Eftersom detta med solenergi är en dyr investering försöker vi söka olika vägar för att nå privatpersoner/företag och diverse organisationer som vill/kan ge ett bidrag till detta elprojekt. Om du/ni har förslag på någon som vi ska kontakta, får ni gärna höra av er till oss.

Med vänlig hälsning

Samuel med familj