Datorprojektet

Datorprojektet invigdes under vår resa i januari 2016.

Sponsorer är Tolvskillingshjälpen (bidragit med byggnadskostnaden), Lars Mangs (möbler mm), Handikappbarnhemindien.se (lärarkostnad), samt flera olika bidragsgivare som bidragit med teknisk utrustning som kameror, router, switch mm.

Tolvskillingshjälpen har också bidragit till ytterligare ett rum som renoverats och som används för att låta några av de yngre killarna sova separat från de äldre.

Klicka på bilderna nedan för att öppna bildspel.