Datorutbildningen förbättras

Under året har vi gjort några förbättringar i Datautbildningen: vi har installerat undertak har hålla värmen ute samt att vi har skaffat Air Conditioner för att undvika problem med datorerna under sommarvärmen, köpt nya datorer samt en skrivare. Tolvskillingshjälpen har sponsrat detta.

Utbildningen fortsätter i övrigt som tidigare med datautbildning för tjejer och killar, med tillägget att i år ska även övriga lärare komma igång med att använda datorerna. Detta för att kunna använda datorerna i utbildningen även i andra ämnen. Föreningen handikappbarnhemindien.se betalar för Datalärarens tid.