Resan till Hindutemplet

En dag gjorde vi en utflykt till ett närbeläget Hindu-tempel. Det blev en heldagsutflykt med medhavd lunch, besök i templet, i ett akvarium och ett litet zoo.

Bussresan betalades lokalt medan föreningen handikappbarnhemindien.se stod för övriga utgifter. Tack för alla bidrag!