Nomineringar 2019

Nu är det dags för nomineringar till styrelse i föreningen handikappbarnhemindien.se.

Inför årsmötet 7 april 2019:

  • Val av ordförande 1 år
  • Val av 2 ledamöter 2 år
  • Val av 3 suppleanter 2 år
  • Val av 2 revisorer 1

Nomineringarna ska sändas till valberedningen
senast 25 mars till valberedningen:

Hilkka Muhonen 0739313532
hilkkamuhonen1@gmail.com

Magnus Edeland 0708398830
magnus.edeland@telia.com