Nomineringar inför årsmöte

Dags att lämna in nomineringar inför föreningen handikappbarnhemindien.se´s årsmöte den 14 april 2018!

Nomineringarna avser:

  • Val av ordförande 1 år
  • Val av 2 st ledamöter på 2 år
  • Val av 2 st suppleanter på 2 år
  • Val av 2 st revisorer på 2 år

Nomineringarna lämnas till valberedningen senast 28 februari 2018. Kontakta antingen Hilkka eller Magnus som ha följande kontaktuppgifter:

  • Hilkka Muhonen:Hilkkamuhonen1@gmail.com
    • Tel nr 0739 313532
  • Magnus Edeland: Magnus.edeland@telia.com
    • Tel 0708 398830

Mvh, Valberedningen