Nomineringar till styrelse för 2016

Valberedningen efterlyser nomineringar till föreningen Handikappbarnhemindien.se styrelse för 2016.

Styrelsen har sedan bildandet i september haft en sammansättning som du kan läsa om  på webbsidan om föreningen.

Valberedningen utlyser härmed nomineringar till
Ordförande
Ledamöter
Suppleanter

Samt även nomineringar till
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning

Nomineringarna ska ha inkommit till valberedningen senast 23 mars 2016 på
hilkkamuhonen1@gmail.com

Valberedningens förslag presenteras på årsmötet den 9 april 2016.

Mvh, Valberedningen i Handikappbarnhemindien.se