Nu är det dags för nomineringar till styrelse i föreningen

Nomineringar till Styrelse

Nu är det dags för nomineringar till styrelse i föreningen handikappbarnhemindien.se.

Inför årsmötet 4 april 2020:

  • Val av ordförande 1 år
  • Val av 2 ledamöter 2 år
  • Val av 3 suppleanter, 1 på 1 år, 2 på 2 år
  • Val av 2 revisorer 1

Nomineringarna ska sändas till valberedningen senast 8:e mars:

Hilkka Muhonen 0739313532
hilkkamuhonen1@gmail.com

Johan Alander

johan_alander@hotmail.com