Föreningen

Föreningen handikappbarnhemindien.se bildades formellt den 3:e september 2015.

Föreningen har som syfte att fortsätta och stödja det arbete som Samuel drivit sedan 2011 med insamling till förmån för barnen på Rajiv Gandhi Memorial High School for the Physically Challenged & Hope Child Home.

Med en förening får vi flera fördelar; vi sprider arbetet och arbetsbelastningen över flera personer, vi blir mer legitima vilket är bra när vi äskar pengar från andra organisationer till våra projekt. Vidare kan vi bättre säkra löpande verksamhet, samt att omfattningen vuxit kring det insamlingsarbete som Sam har startat. Kostnaden kring skapandet och drivandet av föreningen är ytterst begränsad.

Medlemskap:

Alla som betalat in 100 kr till föreningens konto blir medlemmar, medlemskapet är förstås frivilligt och vill du vara givare utan att vara medlem så är det möjligt.

Medlemskapet gäller från årsmöte till årsmöte.

För att bli medlem kontaktar du styrelsen och berättar att du vill bli medlem på Kontakt-sidan. Betala in 100 kr på föreningens bankgiro (eller konto), ange namn som referens.

Vi ser gärna att du också blir månadsgivare eller betalar in ytterligare belopp som fadder. Se mer på Fadder-sidan.

Stadgar och Årsmöte:

Föreningens stadgar.

Årsmöte i föreningen hålls senast sista maj.

Föreningens årsrapporter

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Föreningens styrelse:

Ordförande: Samuel Tideman
Kassör: Peter Lantz
Sekreterare: Carina Karlsson
Ledamöter: Anja Donell och Thomas Wedholm

Suppleanter: Alexander Tideman, Magnus Edeland, Pia Mårtensson Strömberg

Föreningens revisorer:

Patrik Berg och Bengt Linden.

Valberedare:

Hilkka Muhonen och Johan Alander

Övriga uppgifter

Föreningens bankgiro är: 5049-3907

Föreningens Swish: 123-666 26 88 (1,50 kr i avgift).

Föreningens organisationsnummer är 802497-4662.

Hantering av personuppgifter

Läs mer nedan om hur personuppgifter hanteras

Lagring personuppgifter handikappbarnhemindien