Revidering av stadgar inför årsmötet

Revidering av stadgar för handikappbarnhemindien.se
Föreningen handikappbarnhemindien.se bildades 2015. De stadgar som skrevs vid bildandet är i stort sett bra men behöver en mindre justering. Till Föreningens årsmöte
4 april har styrelsen därför tagit fram ett förslag på reviderade stadgar. Eventuella yttranden ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet.
Synpunkter skickas till info@handikappbarnhemindien.se
Hälsningar
Samuel Tideman
Föreningens ordförande