Nomineringar inför handikappbarnhemindien.se s årsmöte den 25 mars 2021

Hej alla medlemmar

Nu är det dags att lämna in nomineringar inför handikappbarnhemindien.se s årsmöte den 25 mars 2021

Följande val som ska nomineras:

Val av ordförande   1 år
Val av 2 ledamöter 2 år
Val av 1 suppleant  2 år
Val av 2 revisorer    1 år
Nomineringarna lämnas till valberedningen senast 6 mars 2021

hilkkamuhonen1@gmail.com

MVH
Valberedningen